Guido Romanelli üzenete

1956. november 02. 14:25 ● 04:17

Horváth Béla
00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink! Guido Romanelli üzenetet küldött a Szabad Magyarország Hangjának azzal a kéréssel, hogy juttassuk el a magyar szabadságharcosokhoz. Romanelli ezredesre sokan emlékeznek még Magyarországon. Amikor 1919-ben a kommunisták vésztörvényszék elé állították a fölkelőket, Guido Romanelli erélyes közbelépése mentette meg őket a kivégzéstől. Romanelli, mint az Antant-misszió tagja, egyébként is rendkívül nagy szolgálatokat tett a magyarságnak. Később is mindig igaz és benső barátság fűzte nemzetünkhöz. Érdemes most meghallgatnunk az ősz katona szavát. Így szól üzenete.

Magyarok! Aki most hozzátok szól, miközben elszántan és hősiesen harcoltok az elnyomók túlereje ellen a nemzet szabadságáért, a ti régi barátotok. Egyike azoknak a barátoknak, akikről isteni költeményében Dante úgy emlékezett meg, hogy nem a szerencse idei mutatkoznak barátnak, nem a nagyok és hatalmasok fényében sütkéreznek a hatalomtól várva kedvezéseket.
Most, az a kis termetű olasz ezredes szól hozzátok, magyar szabadságharcosok, aki hosszú évekkel ezelőtt a távoli 1919-ben iparkodott megvédelmezni titeket Kun Béla uralmának galád gaztetteitől és törvénytelen vészbíróságainak statáris ítéleteinek végrehajtásától. Az a kis termetű olasz ezredes beszél hozzátok, aki boldognak és szerencsésnek mondhatja életét, mivel módja volt megsegíteni titeket, az ellenetek elkövetett első kommunista kísérlet barbár csapásaitól.
Sohasem feledett el titeket, mint ahogy sohasem feledte el a sok megbecsülést, amelyet iránta mutattatok. Ettől kezdve soha el nem múló barátságot fogadott szívében irántatok.
Noha ez a kis olasz ezredes távol él Budapesttől és Magyarországtól, mindig figyelte az utóbbi esztendők fájdalmas és gyászos eseményeit, amelyek egytől-egyig úgy érintették, mintha ő maga is magyar lenne.
Most ezért szomorkodik és emészti magát, mert mint 80 éves aggastyán nem tud ismét ott állani közöttetek, hogy erkölcsi és anyagi eszközökkel segítsen titeket, a ti százszor szent szabadságharcotokban, amely azért folyik, hogy kiűzzétek Magyarországról a 11 hosszú esztendeje dúló szovjet zsarnokságot, amely gyötri, gyalázza és elnyomja a ti vallásos hiteteket, családjaitok bensőséges életét és nemzeti hagyományaitokat.
A szovjet zsarnokság 11 hosszú esztendeje tart titeket rabszolgaságban, fosztogatja, rabolja, és halálra kínozza ezeréves nemzeteteket, amely az európai civilizáció megteremtésében annyi nemes és kiváló érdemet szerzett. Magyarok, ne álljatok meg a félúton. Ne tántorodjatok meg, legyetek állhatatosak és eltökéltek. Ne hagyjátok elkábítani magatokat ígéretekkel. Ti győzni fogtok. Isten veletek van, és veletek van a művelt világ, mely szomjúhozik egy magasabb rendű erkölcsöt és igazságtevést, hogy a nemes és nagy múltú nemzetek vértanú sorsa, a megszámlálhatatlan emberi élet kínos vértanúsága a testükben és lelkükben meggyalázottak kiontott vére és áldozata ne legyen hasztalan.
Ezekben a napokban, amelyekről csodálattal beszél majd a világtörténelem, megismétlem nektek a ti nagy költőtök, Petőfi Sándor esküvését:

Per il Dio dei Maggiari,
Giuriamo,
Giuriamo, che mai saremus chiavi!

A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk!

Kedves Hallgatóink, a magyar nép egy régi barátjának, a híres Guido Romanelli olasz ezredesnek üzenetét közvetítettük a magyar szabadságharcosokhoz.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Szünetjel

Információk

Adásba került1956-11-02 14:25
Hossz0:04:17
CímGuido Romanelli üzenete
MűsorkategóriaÜzenetek
Ismétlések
1956-11-02 14:25
SzerkesztőHorváth Béla
Műsor letöltése MP3