Kalendárium

1956. október 23. 6:35 ● 04:38

Bogyay Tamás
00:00 00:00

A műsor leirata

Ma 1956. október 23-a kedd van. Budapesten a Nap 1 perccel negyed 7 előtt kelt, és 16 óra 42 perckor nyugszik. A fogyó Hold délelőtt negyed 11-kor megy le, és 19 óra 20 perckor jön fel újra. A katolikus naptárban Ignác pátriárka és Kapisztrán Szent János, a protestánsokéban Gyöngy neve áll.

Nálunk, magyaroknál Kapisztrán Szent János emlékezete általános, és épp ebben az évben különös okunk van, hogy kegyelettel gondoljunk rá. Hunyadi János szentéletű bajtársát ma 500 éve érte el a halál a szerémségi Újlakon. Ez a nap tehát nem csak egyházi, de igazi magyar történelmi dátum is. Pedig Kapisztrán János élete nem úgy indult, hogy egyszer Magyarország történetébe fogja beírni nevét. Tüzesvérű olasz volt, és mint Perugia városának egyik bírája, egész fiatalon belekerült a városi pártküzdelmek forgatagába. A győztes ellenpárt börtönében ébredt fel benne igazi hivatása. Kiszabadulva belépett a Ferences-rendbe, és most már az eretnekek és hitetlenek ellenni küzdelembe vetette bele magát. III. Callixtus pápa küldte Magyarországra, hogy keresztes hadjáratot hirdessen a török ellen. Itt találkozott össze Hunyadi Jánossal, és kettőjük műve a nándorfehérvári diadal. Kapisztrán volt az, aki valóban a népet mozgósította a szent ügyért, Hunyadi volt, aki a lelkesedést átütő katonai erővé formálta.

Szignál

Ma van 105 éve, hogy 1851. október 23-án Angliába érkezett Kossuth Lajos. Útban Amerika felé Southampton kikötőjében szállt partra, ahol az angolok fényes fogadtatást készítettek elő. Az ambiciózus polgármester Palmerston miniszterelnök megbízottjával elsőnek akarta üdvözölni Kossuthot, de Pulszky Ferenc és felesége az amerikai konzul segítségével megelőzték őket. Érdemes meghallgatnunk Pulszky beszámolóját.

"Szép őszi nap volt, a parton ezer, meg ezer néző tolongott. A gőzős fedélzetének közepén nem állt senki, csak a kapitány, Kossuth, felesége, gyermekei és Ihász ezredes. Én voltam az első, feleségemmel, aki feljött, és amint Kossuth meglátott, egymás nyakába borultunk, azután feleségemet ölelte meg. Nekem eszerint nem maradt egyéb hátra, minthogy "coram populo" a "nép színe előtt" én is megöleljem Kossuthnét. A nép a parton "hurrát" kiabált úgy, hogy rengett a föld. Az alatt átadtam Mazzini levelét, és mondtam, olvassa tüstént, de akkor ott volt már a polgármester is, és Lord Dudley Stuart, Lord Palmerston levelével. Kossuth a Mazziniét és Palmerstonét olvasatlanul zsebre rakta, nem is sokat figyelt arra, amit én és Lord Dudley neki beszéltünk, mert a nép nyugtalankodott a parton, és "hurrá" kiáltásait viszonozni kellett folytonos süvegemeléssel. Kiszálltunk, a kocsik elvittek a városházára, hol a polgármester és a tanács, szokott módon ünnepélyesen fogadták Kossuthot, aki a legnagyobb csodálkozásunkra fényes beszéddel válaszolt, olyan jó angolsággal, hogy a hallgatók ezreinek lelkesedése ismét frenetikus "hurrá" kiáltásokban tört ki. Kossuth ez után megmondta Lord Dudley Stuartnak, hogy megtisztelve érzi ugyan magát Lord Palmerston meghívása által, azt azonban egy időre nem fogadhatja még el, neki politikai céljai is vannak Angolországban, szólni fog a néphez, amely amint látszik, őt szívesen hallgatja meg, mint elnyomott hazájának ügyvédjét. Ha ezek után is Lord Palmerston kívánni fogná látogatását, ezt hazájára nézve nagy szerencsének fogná tartani, mert akkor politikai jelentősége is lenne ezen látogatásának."

Így indult el a száműzött Kossuth Lajos angliai diadalútja.

Szignál

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-23 6:35
Hossz0:04:38
CímKalendárium
MűsorkategóriaIsmeretterjesztő
SzerkesztőBogyay Tamás
Műsor letöltése MP3