Nemzetközi sajtószemle

1956. október 24. 18:10 ● 09:16

Thury Zoltán
00:00 00:00

A műsor leirata

Nemzetközi sajtószemle következik. A legfontosabb világpolitikai esemény, a magyarországi események nyugati visszhangját ismertetik.

A mai napon a külföld érdeklődése teljes mértékben Budapest felé fordult. A nyugati országokban a reggeli lapokhoz hasonlóan a délutáni lapok is első oldalon foglalkoznak a magyarországi forradalom híreivel.

Szignál

Budapesten ezekben az izgalmas, sorsdöntő órákban több külföldi újságíró tartózkodik. Éjfélkor megszakadt a távíró- és távbeszélő-összeköttetés Magyarország és a külvilág között. A tudósítók java része ezt megelőzően eljuttatta jelentését a nyugati szerkesztőségekbe. Sefton Delmer, Daily Express tudósítója a következőket közölte Budapestről.
Láttam, hogyan indult el a forradalom. Együtt meneteltem a felkelőkkel és én is majdnem zokogtam a meghatottságtól és örömtől, amikor a tömeg letépte a szovjet zászlókat, jelvényeket, és magyar lobogót tűzött ki helyükbe.

A Daily Express tudósítója arról is beszámol, hogy a diákok tüntető menetéhez csatlakoztak a munkások és nagyon sok katona is. A fővárosban röpiratokat osztogattak és ezek a Vörös hadsereg alakulatainak azonnali kivonását követelték. A röpiratok titokban készültek. A Daily Express munkatársa hangoztatja, hogy Magyarországra döntő órák érkeztek.

Az angol liberális Manchester Guardian bécsi tudósítója jelentése alapján ismerteti a budapesti eseményeket.

A Daily Telegraph főcíme ez: Magyarország csatlakozik a zendüléshez. A lap budapesti tudósítója a magyar főváros hangulatát azzal jellemzi, hogy a felvonuló tömeg zászlók ezreit vitte, de a zászlók között egy vörös lobogó sem volt. Az Internacionálét senki sem énekelte. A Kossuth-nóta és a Marseillaise ütemei viszont betöltötték az utcát. Jelentette a Daily Telegraph Budapestre kiküldött munkatársa lapjának.

A munkáspárti Daily Herald egymás mellett emlékezett meg a lengyel és magyarországi hírekről.

A liberális News Chronicles elégedetlenség kórusát Magyarország és Lengyelország közösen irányítja. Az angol rádió különben ma reggel adását megszakítva külön hírben számolt be a magyarországi forradalom kitöréséről. A francia lapok az angol sajtóhoz hasonlóan ugyancsak első oldalon tárgyalják a Magyarországon történteket.

A ma délután megjelent Paris Press már vezércikkben foglalkozik a budapesti eseményekkel. A lap megállapítása a következő:
Tagadhatatlan az összefüggés a poznani és a budapesti felkelés között. Gomulka rehabilitálása, vezetői megbízatása, és Rokosszovszkij tábornagynak a lengyel Politbüróból való kihagyása kétségkívül komoly csábító erőnek mutatkozott a Duna völgyében is. A Szovjetunió a magyarországi fejleményeket erőszakos közbelépéssel kétségkívül feltartóztathatja, csak az a kérdés, hogy a közép- és kelet-európai országok szabadságtörekvése vajon mennyi ideig hiúsítható meg egyáltalán.

Egy másik francia lap, a France-Soir azt hangsúlyozza, hogy a budapesti tüntetők hatalmas tömege a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaiset énekelte, miközben szabadságot követelve végighömpölygött az utcákon. Az osztrák sajtó a magyarországi események iránti hagyományos érdeklődést is messze felülmúlva fordítja figyelmét Budapest felé.

A szocialista Arbeiter-Zeitung beszámolójának egy része így hangzik:
Most Magyarország fordulópontja következik. Tömegtüntetésekre, és az egyetemi ifjúság követeléseinek hangoztatására került sor Budapesten. A tömeg új kormányzatot, a szovjet csapatok azonnali kivonulását követelte. A tüntetők azt kiabálták, hogy nem hajlandók beérni félmegoldással. A sztálinizmus teljes felszámolását kívánják.
Az Arbeiter-Zeitung beszámolója szerint Budapesten kívül Győrben is nagyarányú tüntetésre került sor. A lakosság a szovjet csapatok kivonását, és Mindszenty bíboros haladéktalan szabadon bocsátását követelte.

A Neues Österreich című lap 200 ezerre teszi a budapesti tüntetés résztvevőinek számát.

A Volksstimme című lap Gerő Ernő, a magyarországi kommunista párt első titkárának tegnap esti beszédét bírálja, és megjegyzi, hogy a beszéd nem járult hozzá a magyarországi hangulat lecsillapításához.

A grazi Tagespost kijelenti, hogy a legkegyetlenebb terror alkalmazása sem hosszabbíthatja meg tartósan a régi formájú szovjet uralom gyakorlását. A lap szerint a Kreml urainak rá kell végre ébredniük a közép- és kelet-európai országok elégedetlenségének méreteire.

Az amerikai lapok több hasábos cikkekben, első oldalon számolnak be a magyarországi helyzetről. A New York Times három cikket írt mai számában Magyarországról. Az első McCormacknek, a lap Budapesten tartózkodó munkatársának beszámolója, a második a lap vezércikke, a harmadik Bakách-Bessenyey György nyílt levele a magyar ifjúságról. A New York Times vezércikkéből idézzük az alábbi sorokat:
A Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedő övezetben új forradalmi mozgalom jelentkezik, és ez a megmozdulás olyan méreteket ölt, hogy megváltoztathatja az egész nemzetközi színteret. A szabadság szelleme nyugtalanítja a kommunista zsarnokokat. A mostani forradalom alapjaiban rázza meg a Sztálin által létesített szovjet birodalmat. Moszkva ismételten azt hangoztatta, hogy tiszteletben tartja más nemzetek felségjogait és nem avatkozik más népek belügyeibe. A legutóbbi fejlemények tükrében ezek a szovjet kijelentések nevetségesek. Az új közép- és kelet-európai forradalom jelei az egész emberiség szempontjából bátorítóak, az egész emberiséget bizalommal töltik el, és a jövőt illetőleg új reményeket támasztanak valamennyiünkben.

A Daily News című New York-i lap közli az amerikai nemzeti diákszövetség nyilatkozatát. Az Egyesült Államok egyetemi és főiskolai hallgatóinak legnagyobb szervezete bejelentette, hogy teljes mértékben támogatja a magyarországi ifjúság követeléseit. Az amerikai szervezetnek 700 ezer tagja van. A Daily News szerint az amerikai diákszervezet üzenetének szövege a következő:
Arról értesültünk, hogy a magyarországi egyetemi és főiskolai hallgatók bátran kifejezték érzelmeiket, és a szellemi szabadság biztosítását, a személyes véleménynyilvánítás lehetőségének megadását követelték. Magyarország egyetemi és főiskolai hallgatói ezzel a kiállással nagy példát adtak a világ egyetemistáinak és főiskolásainak. Valóban valamennyien mérhetetlenül nagyra becsüljünk a szabadságeszményeket és az egyén méltóságát. Mi, amerikai egyetemi hallgatók és főiskolások tisztelgünk a magyar ifjúság bátor tette előtt és kinyilvánítjuk együttérzésünket. Sok sikert kívánunk követeléseik teljesedéséhez.

A New York Herald Tribune című amerikai lap azt írja, hogy az egész amerikai közvélemény támogatja a magyarság egységes követelését a szabadságjogok biztosításáról, az utazási korlátozások eltörléséről, és mindarról, amit a magyar ifjak tegnap Budapesten megfogalmaztak. A New York Herald Tribune hangsúlyozza, hogy a szabad országok mindegyike nagy súlyt helyez annak a küzdelemnek a kimenetelére, amely a vasfüggöny mögött a szovjet hatalom képviselői, és a szabadság, a függetlenség, az önállóság megszerzéséért harcoló közép- és kelet-európai népek között megy végbe.

Szignál

Nemzetközi sajtószemlénket közvetítettük. Beszámoltunk a budapesti események külföldi visszhangjáról.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-24 18:10
Hossz0:09:16
CímNemzetközi sajtószemle
MűsorkategóriaNemzetközi sajtószemle
SzerkesztőThury Zoltán
Műsor letöltése MP3