Kalendárium

1956. október 25. 6:25 ● 04:43

Bogyay Tamás
00:00 00:00

A műsor leirata

Ma 1956. október 25-e, csütörtök van. Budapesten a Nap 6 óra 17 perckor kelt, és 16 óra 39 perckor nyugszik. A fogyó Hold 1 perccel déli 12 előtt megy le, és 21 óra 33 perckor jön fel újra.
A katolikus naptárban pannonhalmi Szent Mór, a protestánsokéban Blanka neve áll.

Mórt időjárásával sok helyen a jövő év termést jósló napjának tartják. De a 900 évvel ezelőtt élt tudós püspökre nemcsak ezért érdemes gondolni. Szent Mór a magyar művelődéstörténetnek is nagy alakja. Ő volt nemcsak az első magyar író, hanem általában a magyar kereszténységnek első, hazai földön született főpapja. Nyitra vidékére való volt, és a pannonhalmi kolostorban nevelkedett, amelynek ő lett a harmadik apátja. 1036-ban Pécs első püspökének, a francia Bonipertnek lemondása után szent István király Mórt nevezte ki utódjául. Mint pécsi püspök írta meg a két Zobor-hegyi remete, Szent Zoerard vagy másként András, Szent Benedek életét. Részben személyes értesülések alapján dolgozott, mert Benedeket jól ismerte és ennek mesterét, Zoerardot is látta még ifjú korában. A két szent remete élettörténete az első irodalmi munka, amit magyar születésű embert írt. Szent Mór szerencsésen megmenekült a Vata-féle pogánylázadás öldökléséből és valószínűleg 1060 tájáig állt a pécsi püspökség élén.

Szignál

Történelmi kalendáriumunk mai lapja olyan sűrűn van teleírva, hogy a nagy eseményekre is csak pár rövid szóval emlékeztethetünk.

732-ben ezen a napon volt a franciaországi Poitiers-nél a sorsdöntő csata, amelyben Martell Károly a frank birodalom majordomusa megállította az Európa levirágzott kultúrvidékeit elöntéssel fenyegető mohamedán arab előrenyomulást. Ekkor kapta a Martell, azaz pöröly melléknevet. Méltán, mert ő volt az, aki egyszer s mindenkorra összezúzta az arab világbirodalom támadó erejét.

1474. október 25-én fogta ostrom alá Ulászló cseh király és Kázmér lengyel herceg Boroszló városában Mátyás királyt. Három hét se kellett hozzá, és a hétszeres túlerőben lévő ostromlók békéért könyörögtek az ostromlott királynak.

1555-ben ezen a napon mondott le világbirodalmáról V. Károly császár, aki elmondhatta, hogy a hatalma alatt álló földön sohasem nyugszik le a nap.

1790. október 25-én tartotta Budán Kelemen László színtársulata az első magyar nyelvű színielőadást.

1795-ben ezen a napon született a Sopron megyei Szerdahelyen Bezerédy István, a reformkor szabadelvű nemességének egyik legkiválóbb tagja. Ő volt az első földesúr, aki az 1836-ban hozott örökváltság törvény értelmében saját jószántából örökre felszabadította jobbágyait.

Ma 102 éve, 1854. október 25-én történt, hogy a Krími-félszigeten, Balaklavánál, az angol lovasság őrültségig vakmerő és önfeláldozó rohamokkal megállította az orosz túlerő előrenyomulását. Az egyik francia tábornok, aki látta az öngyilkos hősiességet, azt mondta: "Ez nagyszerű, de ez nem háború!"

Nagyszerű volt Zágonyi Károly magyar őrnagy híres springfieldi halálrohama is 1861-ben, 95 évvel ezelőtt, amely az észak-amerikai polgárháború egyik sorsdöntő győzelme lett. Zágonyi 160 lovasával a déliek 199 emberét futamította meg, és ezzel biztosította az unió számára Missouri államot.

Végül egy évforduló, amelyről szeretnénk mindannyian, hogy a magyar élet valósága lenne. 1926-ban, ma 30 éve kezdődött Amerikában a Ford-művekben az ötnapos munkahét.

Szignál

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-25 6:25
Hossz0:04:43
CímKalendárium
MűsorkategóriaIsmeretterjesztő
SzerkesztőBogyay Tamás
Műsor letöltése MP3