Jelmondatok

1956. október 24. 9:57 ● 00:13

00:00 00:00

A műsor leirata

Karhatalom tagjai és pártfunkcionáriusok! A nép oldalán a helyetek! Hazaáruló aki a nép és a rendszer harcában népe ellen fordul!