Nemzetközi sajtószemle

1956. október 22. 14:50 ● 09:19

Thury Zoltán
00:00 00:00

A műsor leirata

Szünetjel

Nemzetközi sajtószemle következik. A világpolitikai események sajtóvisszhangját ismertetjük.

Az elmúlt 48 órában a varsói események nemcsak érdeklődést, hanem általános figyelmet és feszültséget keltettek. Mai sajtószemlénkben azt mutatjuk be, mit írt a világsajtó a szovjet küldöttség látogatása után törtétekről, Gomulka első titkárrá való választásáról, a lengyelországi kommunista párt új vezetőjének beszédéről és Rokosszovszkij tábornagynak a Politbüróból való kihagyásáról.

Szignál

A varsói események iránti érdeklődést talán az jellemzi a legjobban, hogy a vasárnapi New York Times 30 teljes hasábon tárgyalta a lengyelországi eseményeket. Hruscsov látogatása, Gomulka új megbízatása és az új program meghirdetése érthető módon a legnagyobb figyelmet az Egyesült Államokban kötötte le. Beszámolónkat az amerikai sajtóvélemények ismertetésével kezdjük.

A New York Times egyik mai cikkében a következőket állapítja meg:
A lengyelországi kommunista vezetők megszerezték a győzelmet a Szovjetunió elleni küzdelem első menetében. A Vörös Hadsereg alakulatai nem kísérelték meg a beavatkozást a Rokosszovszkij tábornagy érdekében. Nem tudni még, hogy a lengyel forradalom folytatása hasonképpen sikeres lesz-e. A jelek szerint Moszkva egy ideig komolyan mérlegelte az erőszakos beavatkozás lehetőségét. A moszkvai felfogás nyilván az, hogy nemcsak Lengyelországról van szó, ebben az esetben, hanem a Közép- és Kelet-Európai országok fölötti szovjet ellenőrzésről is.
A New York Times a varsói eseményeket nemzeti és gazdasági okokra vezeti vissza. A lap egy másik vezércikke azt a kérdést vizsgálja, hogy megkezdődött-e a szovjet birodalom széthullása. A lap erre a kérdésre azt válaszolja, hogy a küzdelem végleges formában még nem dőlt el, mindenesetre a most tapasztalt jelek az 1945-ben alapított szovjet birodalom végének kezdetét mutathatják.

A New York Herald Tribune arra mutat rá, hogy a Szovjetunió vezetésének politikai válsága már a szovjet birodalom válságává fejlődött. A vezércikk így folytatódik:
A poznani felkelés óráiban világszerte új remény támadt a vasfüggöny mögötti fejleményeket illetően. A bátor lengyelek ezt a reményt tovább táplálják. A lengyel események hatása érezhető Magyarországon is. Budapesten ugyancsak megnyilvánultak annak jelei, hogy a szovjet igát elviselhetetlenül nehéznek érzik. A csatlós kormányok területein mindenütt önkormányzatot követelnek, és a gyarmatosító hatalmak elleni küzdelemből tudjuk, hogy az önkormányzati követelést rendszerint nyomon követi a függetlenség megadásának követelése.

A Washington Star megállapítása a következő:
Rendkívül nagy fontosságú válsággal került szembe a kommunista világ. Számolni tanácsos azzal a körülménnyel, hogy a Szovjetunió vezetőit a legutóbbi események újra egységes álláspont elfoglalására késztették. Nyilvánvaló most már, hogy Varsó nem teljesítette Moszkva követelését.

Egy másik washingtoni lap, a Post azt jegyzi meg, hogy Lengyelországon kívül Magyarországon is komoly nyugtalanság és elégedetlenség jelei tapasztalhatók.

A Philadelphia Inquirer című lap arra mutat rá, hogy a közép- és kelet-európai események menete valószínűleg meggyorsul.
Az angol lapok véleménye általában óvatosan derűlátó a további varsói fejlemények tekintetében. A londoni Times megállapítja, hogy a két szemben álló félnek, a szovjet és a lengyel oldalnak nem könnyű a legfontosabb kérdésekben megegyezni. A szovjet álláspont szerint a lengyel szocializmus a két ország kapcsolatának mellékterméke, míg a lengyelek feltételezése szerint a szocializmushoz vezető lengyel út megtalálásának melléktermékeként rendeződnek a két ország kapcsolatai is.

A liberális Manchester Guardian álláspontja így hangzik:
A lengyel eseményekkel kapcsolatban kiderül most, hogy Moszkva hajlandó-e a kommunista kormányoknak önkormányzatot adni.

A Daily Mail című angol lap szerint Hruscsov súlyos problémával került szembe:
Hruscsov a gyarmati és volt gyarmati népeket ismételten barátságról biztosította. Megengedheti-e hát magának, hogy a maga gyarmati birodalmában elnyomja a jelentkező nemzeti mozgalmat?

A liberális News Chronicle szerint a Szovjetunió csak a harmadik világháború megkockáztatásával kísérelheti meg régi uralmának visszaállítását Közép- és Kelet-Európában. Egyébként nemcsak Lengyelország, hanem valamennyi megszállt ország szempontjából fordulópontot jelentenek a varsói események - írja a News Chronicle.

A munkáspárti Daily Herald azt állapítja meg, hogy a Sztálin által alapított szovjet diktatúra végének kezdetéhez érkeztünk el.

A vasárnapi angol lapok közül az Observer azt hangoztatta, hogy többről van Varsóban szó, mint Lengyelország jövőjéről.

A Sunday Times a varsói helyzet furcsa ellentmondásaira hívja fel a figyelmet:
Lengyelország lakossága köztudomásúan 95 százalékában kommunista ellenes. A lengyelek túlnyomó többsége meggyőződéses katolikus és mélyen vallásos. Gomulka Lengyelországban ennek ellenére nemzeti hőssé vált. Az olvadás politikája Gomulka első titkárrá való választásával nagy lépést tett előre Lengyelországban, a legnagyobb és legfontosabb területen, amely most Közép- és Kelet-Európában szovjet ellenőrzés alatt áll. Magyarország szoros másodikként nyomon követi a lengyelországi fejleményeket.

A varsói eseményekről a párizsi lapok, a kommunista L'Humanité kivételével első oldalon, többhasábos főcímmel számoltak be. A L'Humanité csak másodlagos fontosságot tulajdonít a lengyelországi fejleményeknek.

A konzervatív Figaro azt írja, hogy Gomulka első titkárrá való választása és Rokosszovszkijnak a Politbüróból való kibuktatása valamennyi kommunista kormány történetében fordulópontot jelent.
A jobboldali radikális L'Aurore szerint a lengyelországi válság Moszkva politikai és gazdasági gyengeségét árulja el.

A baloldali Franc-Tireur azt hangoztatja, hogy Varsóban vér nélküli forradalom ment végbe, a szociális forradalom erői hátrálásra kényszerítették a szovjet szuronyokat.

A nyugatnémet és a nyugat-berlini lapok helyesléssel fogadják Adenauer bejelentését, amelyben a kancellár örömmel üdvözölte a lengyelországi fejleményeket és kijelentette, hogy a két ország ellentétei békés tárgyalások útján rendezhetők. A Tag című nyugat berlini lap ezen túlmenően felteszi a kérdést, hogy miért fogadta boldogan Lengyelország kommunistaellenes népe Gomulka visszatérését.
A lakosság magában véve a változásnak örült. Kibuktatták a vezetőségből Moszkva leghűségesebb megbízottait és maga ez a tény nagy reményeket élesztett. Varsóban azt remélik, hogy Moszkva végre felismeri: helytelen volt a II. világháború utáni terjeszkedő jellegű, nyugati előnyomulást erőszakoló szovjet politika.

A nyugatnémet Frankfurter Allgemeine Zeitung azt hangoztatja, hogy Közép- és Kelet-Európában történelemformáló erők működése vált láthatóvá.

Egy svéd lap, Morgan Tidningen azt írja, hogy Lengyelország többet ér barátként, mint csatlósként és ezt a tényt a szovjet vezetőknek mérlegelniük kell. Egy esetleges szovjet katonai győzelem a lengyelek felett szovjet politikai kudarcot jelentene - hangsúlyozza a svéd lap.

A Dagens Nyheter című stockholmi újság szerint a Szovjetunió Közép- és Kelet-Európában visszavonulásra kényszerült.

Nemzetközi sajtószemlénk hangzott el.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Szünetjel

Információk

Adásba került1956-10-22 14:50
Hossz0:09:19
CímNemzetközi sajtószemle
MűsorkategóriaNemzetközi sajtószemle
Ismétlések
1956-10-22 14:50
SzerkesztőThury Zoltán
Műsor letöltése MP3